Hoe kunt u als ondernemer fiscaal optimaal investeren?

Hoe kunt u als ondernemer fiscaal optimaal investeren?

Zoë heeft een koekjesfabriek (BV) die al menig jaar succesvol is. De winst over 2020 viel vanwege de coronacrisis flink tegen. Voorheen leverde Zoë voornamelijk aan de horeca. Deze afzetmarkt is sinds de coronacrisis behoorlijk ingestort. Vanwege de tegenvallende resultaten heeft Zoë afgelopen jaar weleens getwijfeld of ze al haar 10 werknemers kon behouden.

Zoë’s financiële vooruitzicht is in 2021 gelukkig veel rooskleuriger. Ze heeft het plan opgevat meer te leveren aan supermarkten en particulieren. Zoë verwacht hierdoor in 2021 een winst te behalen van €500.000. Om haar ambitieuze plannen te realiseren, wil ze zelfs uitbreiden. Ze heeft hiervoor een mooi (nieuw) bedrijfspand op het oog. De onderhandelingen zijn in een vergevorderd stadium. De financiering heeft Zoë inmiddels bijna rond. De aankoopprijs van €1000.000 zal Zoë na het afronden van de deal in 2021 voldoen.

Voor welke fiscale investeringsregelingen komt Zoë in aanmerking? Hoe kan ze optimaal gebruik maken van deze faciliteiten en waar dient zij rekening mee te houden?

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Door invoering van de Baangerelateerde Investeringskorting (hierna: BIK) stimuleert het kabinet ondernemers in deze roerige tijden extra te investeren. Deze (tijdelijke) crisismaatregeling geldt voor investeringen in 2021 en 2022. De investeringsbeslissing moet zijn genomen op of na 1 oktober 2020. Ondernemers krijgen hiermee een investeringskorting die zij kunnen verrekenen met de verschuldigde loonheffing. Voor investeringen tot en met €5 miljoen is het kortingspercentage 3,9%, over het meerdere 1,8%.

 • Voorwaarden toepassing/effectuering BIK
  Er moet personeel in dienst zijn om de BIK te kunnen effectueren. Zonder personeel is er immers  geen loonheffing waarmee de BIK-afdrachtsvermindering verrekend kan worden. Een investering komt voor de BIK in aanmerking indien:
  • Sprake is van een niet eerder gebruikt bedrijfsmiddel;
  • Het bedrijfsmiddel niet uitgesloten is voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, zoals woonhuizen en personenauto’s;
  • De investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020.

Let op! Investeringen die in 2020 al volledig betaald zijn komen niet in aanmerking voor de BIK.

Investeringen die tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig betaald zijn, dienen binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik genomen te zijn. Verbeterings- en voorbrengingskosten ter zake van zelfontwikkelde of voortgebrachte bedrijfsmiddelen komen overigens niet in aanmerking voor de BIK.

 • Toepassing voordeel en aanvraag BIK
  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO) stelt de BIK-afdrachtsvermindering middels een BIK-verklaring vast. Uiterlijk binnen drie kalendermaanden na afloop van het kalenderjaar waarin de laatste betaling voor de investering is gedaan, moet de aanvraag worden gedaan. Het aanvraagloket voor de BIK opent per 1 september 2021. Het RVO dient binnen 12 weken na een aanvraag beschikken. Per eind 2021 kan de BIK-afdrachtsvermindering dus voor de eerste keer toepast worden. Als dan niet de gehele BIK-afdrachtsvermindering verrekend kan worden, kan het restant in de nog resterende loonaangiften over het jaar geeffectueerd worden. Ook is een correctie van de loonaangiften over eerdere tijdvakken mogelijk.
 • Samenloop andere fiscale investeringsregelingen
  De BIK kan samengaan met andere investeringsregelingen, zoals de kleinschaligheids-, energie-investerings-, milieu-investeringsaftrek of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Als u in aanmerking komt voor deze fiscale faciliteiten verwerken wij deze uiteraard in je belastingaangifte (inkomsten- vennootschapsbelasting. Dit  leidt dan tot een vermindering van de winst. Om gebruik te kunnen maken van deze faciliteiten dient de investering binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting bij de Rijksdienst Ondernemend Nederland gemeld te worden. Voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is overigens geen melding nodig.

Wat betekent dit voor Zoë en haar B.V.?

Door aankoop van het pand komt Zoë in 2021 in aanmerking voor de BIK. Er is namelijk sprake van een investering in een nieuw bedrijfsmiddel. Ook voldoet Zoë aan de voorwaarde dat de aankoopprijs geheel in 2021 of 2022 is voldaan. Toepassing van de BIK leidt tot een vermindering van de verschuldigde loonheffing in 2021 van €39.000 (€ 1.000.000 x 3,9%). Aangezien Zoë 10 werknemers in dienst heeft, kan ze de BIK-afdrachtsvermindering daadwerkelijk in 2021 verrekenen .

Aandachtspunten

Zoë kan overwegen andere investeringen uit te stellen tot 2022.  Zo voorkomt ze hierover de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek mis te lopen. Deze korting bedraagt maximaal 28% van het investeringsbedrag. In 2021 heeft Zoë namelijk al de investeringsgrens van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bereikt (2021: €328.722). Hierdoor komen de investeringen in 2021 sowieso niet in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Om de BIK te kunnen toepassen, moet Zoë het bedrijfspand tijdig bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland melden. Daarbij helpen wij haar graag!

Heeft u vragen n.a.v. dit onderwerp? Neem dan contact op met één van onze fiscale adviseurs