U wilt een Personeelshandboek

U wilt een Personeelshandboek

Welke regels, afspraken en procedures gelden er binnen uw bedrijf voor werknemers? En zijn deze bij uw personeel bekend? Een Personeelshandboek biedt uitkomst, voor uw bedrijf en uw medewerkers. Wilt u weten waarom? We zetten 5 voordelen op een rijtje:

  1. Houvast: Uw werknemers weten precies wat hun rechten en plichten zijn en welke regels en afspraken er in het bedrijf zijn.
  2. Duidelijkheid: Met alle bedrijfsvoorschriften systematisch vastgelegd in één document, geeft u structuur aan uw personeelsbeleid. Dit creëert duidelijkheid en dat is prettig voor uw werknemers.
  3. Transparantie: De afspraken in het handboek gelden voor iedereen en zijn ook voor iedereen inzichtelijk. Dat bevordert de transparantie binnen uw bedrijf en een eerlijke en gelijke behandeling van alle werknemers. Medewerkers zien dit en ervaren dat als positief.
  4. Zekerheid: Een Personeelshandboek geeft u als werkgever bescherming; doordat u in het handboek de zaken goed vastlegt, en uw medewerkers hiervoor laat tekenen. staat u er juridisch sterker voor.
  5. Gemak: Wilt u een bedrijfsregel aanpassen? Via een wijziging in het handboek kunt u dit gemakkelijk centraal regelen. Zo hoeft u niet meer met elke werknemer afzonderlijk te onderhandelen.

Bent u overtuigd van de voordelen van een Personeelshandboek voor uw bedrijf? Laat de HR-professionals van Holl & Gort u hierbij helpen.

Dit kan Holl & Gort voor uw bedrijf betekenen:

De HR-professionals van Holl & Gort kunnen u ondersteunen bij het opstellen van een Personeelshandboek. Dat gebeurt in nauw overleg met u, zodat uw Personeelshandboek naadloos aansluit bij uw bedrijfsvisie, -doelen en -strategie, nu en in de toekomst.

De HR-professionals van Holl & Gort kunnen u ook ondersteunen bij een goede implementatie van het Personeelshandboek. Denk daarbij aan een goede presentatie en verspreiding van het Personeelshandboek; dit is essentieel! Ook een akkoordverklaring van elke medewerker mag niet ontbreken. Deze voegt u toe aan het personeelsdossier, waarmee u in de toekomst lastige discussies over regels, afspraken en procedures voorkomt. En voor nieuwe medewerkers geldt; neem een verwijzing naar het handboek op in de arbeidsovereenkomst. Zo is hun akkoord ook direct geregeld.

Wilt u ook een (nieuw) Personeelshandboek voor uw bedrijf? Neem vandaag nog contact met ons op om te sparren over de mogelijkheden.

Ja, ik wil graag eens nadenken over een personeelshandboek!