Welke aankomende deadlines in 2021 zijn voor u belangrijk?

Welke aankomende deadlines in 2021 zijn voor u als ondernemer belangrijk?

Jan (54) en Merel (48) hebben een speelgoedwinkel (BV). Aangezien het begin 2021 is, komt bij hen de vraag op welke belangrijke deadlines er voor hen als ondernemer in het nieuwe jaar allemaal zijn. Hierbij denken zij vooral aan:

Benieuwd waar Jan en Merel rekening mee dienen te houden en welke deadlines allemaal voor hen gelden? Lees het hieronder.

Belastingaangiften

 • Aangifte inkomstenbelasting
  Onlangs ontvingen Jan en Merel van de Belastingdienst een digitale uitnodiging voor het doen van aangifte inkomstenbelasting 2020. Deze aangifte dient voor 1 mei 2021 ingediend zijn. Om Jan en Merel voldoende gelegenheid te geven alle benodigde stukken te verzamelen, verzoeken wij de Belastingdienst voor hen, net als voor onze andere relaties,  om uitstel voor het indienen van de aangifte. Op basis hiervan verleent de Belastingdienst ons als fiscaal dienstverlener 1 jaar uitstel. Dit betekent dat de aangifte inkomstenbelasting 2020 voor 1 mei 2022 ingediend moet zijn.
 • Aangifte vennootschapsbelasting

  Naast de uitnodiging voor hun privéaangifte hebben Jan en Merel pas geleden een digitale uitnodiging voor het doen van aangifte vennootschapsbelasting 2020 van de BV ontvangen. De aangifte moet voor 1 juni 2021 zijn ingediend. Omdat de Belastingdienst aan ons uitstelverzoek tegemoet komt, dient de aangifte voor 1 mei 2022 ingediend zijn.

Belastingrente

In sommige gevallen berekent de Belastingdienst belastingrente over het bedrag van de aanslag. Hiervoor is bepalend wanneer de aangifte is ingediend en op welke datum de Belastingdienst een aanslag oplegt. De regelgeving omtrent de berekening van belastingrente is complex. Daarom behandelen wij deze slechts in hoofdlijnen. Hierbij richten wij ons op de situatie waarin je inkomsten-, dan wel vennootschapsbelasting verschuldigd bent. Omdat de Belastingdienst slechts in uitzonderingsgevallen belastingrente over een teruggaaf vergoedt, laten wij dit verder onbesproken.

 • InkomstenbelastingWanneer bent u geen belastingrente verschuldigd?
  Als u de aangifte inkomstenbelasting 2020 voor 1 mei 2021 indient bent u geen belastingrente verschuldigd. Alleen als de Belastingdienst van de aangifte afwijkt, kunnen zij toch nog belastingrente in rekening brengen.Wanneer bent u wel belastingrente verschuldigd?
  Als u de aangifte 2020 na 1 mei 2021 indient, bent u waarschijnlijk wel belastingrente verschuldigd. De Belastingdienst berekent de belastingrente vanaf 1 juli 2021 tot 6 weken na de dagtekening van de aanslag. Doet de Belastingdienst er langer dan 3 maanden over om een aanslag op te leggen, en wijken zij niet af van de aangifte, dan berekent de Belastingdienst de belastingrente tot uiterlijk 19 weken na indiening van de aangifte. De belastingrente voor aanslagen inkomstenbelasting is momenteel 4%.
 • VennootschapsbelastingWanneer bent u geen belastingrente verschuldigd?
  U betaalt geen belastingrente als u de aangifte vennootschapsbelasting 2020 voor 1 juni 2021 indient. De Belastingdienst moet dan later overigens niet van de aangifte afwijken. Ook als u de Belastingdienst voor 1 mei 2021 verzoekt om een voorlopige aanslag, bent u over het hierin opgenomen belastingbedrag later geen belastingrente verschuldigd. Het is dus van belang om een juiste inschatting van de winst te maken. Anders bent u achteraf mogelijk alsnog belastingrente verschuldigd.Wanneer bent u wel belastingrente verschuldigd?
  U betaalt in ieder geval belastingrente als de Belastingdienst de aanslag op of na 1 juli 2021 oplegt. De Belastingdienst berekent de belastingrente dan over een periode van 1 juli 2021 tot 6 weken na de dagtekening van de aanslag. Doet de Belastingdienst er langer dan 3 maanden over om een aanslag op te leggen en nemen zij de gegevens uit de aangifte ongewijzigd over, dan berekenen zij de belastingrente slechts tot maximaal 19 weken na ontvangst van de aangifte.Vanwege de coronacrisis is de belastingrente vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 tijdelijk verlaagd naar 4%. Het normale tarief is (minimaal) 8%.

Onze tip:

Als het niet mogelijk is de definitieve aangifte inkomsten-, dan wel de definitieve aangifte vennootschapsbelasting 2020 voor respectievelijk 1 mei 2021 en 1 juni 2021 in te dienen, verzoek de Belastingdienst dan voor 1 mei 2021 om een voorlopige aanslag 2020. Probeer hierbij een juiste inschatting van de winst te maken. Zo voorkomt u dat u achteraf belastingrente bent verschuldigd. Dit loont vooral bij omvangrijke bedragen. Uiteraard beoordelen wij graag of het aanvragen van een voorlopige aanslag in uw situaties verstandig is. Hiervoor kunt u contact opnemen met één van onze fiscalisten: Pieter Stork

Jaarrekening

Jan en Merel zijn niet alleen aandeelhouder van de B.V., maar zij vormen ook de directie. De directie heeft de verplichting binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op te stellen. Wanneer ze dit niet redden, kunnen Jan en Merel in de vergadering van aandeelhouders besluiten om de directie 5 maanden uitstel te verlenen om de jaarrekening 2020 op te stellen, dit leggen zij vast in notulen. De jaarrekening moet dan worden opgesteld voor 1 november 2021.

Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Wanneer de directie de jaarrekening heeft opgesteld, wordt deze binnen 2 maanden besproken in de vergadering van aandeelhouders. De aandeelhouders besluiten dan om de jaarrekening vast te stellen en om de directie decharge te geven voor het gevoerde beleid, welke wordt vastgelegd in notulen. Nadat de jaarrekening 2020 is vastgesteld door de aandeelhouders wordt deze door de directie binnen 8 dagen gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel. Let op! Dit moet wel voor 31 december 2021.

Wilt u meer informatie over de toepassing van één of meer tips en/of aandachtspunten? Of heeft u advies nodig? Neem dan contact op met onze fiscale adviseurs: Pieter Stork, Jacqueline Slotboom of Richard Vrooijink. Zij helpen u graag verder! Dit kan ook via onderstaand contactformulier.

Neem contact op met Pieter Stork